وبلاگ تخصصی در زمینه بازار برق و تجدید ساختار در شبکه های قدرت
اگر  بخواهیم برای بازار برق مدل هایی را لحاظ کنیم

این بازار را می توان به ۴ مدل تقسم بندی کرد

۱)مدل اشتراکی

۲) مدل قراردادهای دوطرفه

۳)مدل ترکیبی

۴)قراردادهای تضمینی۱-مدل اشتراکی(pool market)

در این نوع بازار  فروشندگان و خریداران انرژی پیشنهادات خود را در یک جای مشترک به نام pool ارایه می دهند . مجری بازار بعد از انجام مناقصه قیمت تعادلی بازار و توان های برنده شده هریک از اعضای بازار را تعیین می کند.

اجرای بازار می تواند به روش مناقصه ساده باشد. در این نوع مناقصه پیشنهاد قیمت تولید کنندگان از ارزان ترین به گران ترین و پیشنهاد قیمت مصرف کنندگان  از گران ترین به ارزان ترین روی هم چیده می شود. نقطه تقاطع این دو منحنی ،جواب بازار خواهد بود.

 

+ نوشته شده در  جمعه سی ام فروردین ۱۳۹۲ساعت 9:24  توسط جواد بصیرتی  |